Virksomheder og uddannelsesinstitutioner

Borgere i “På vej til arbejde” bliver både tilknyttet en ressourcekonsulent og en jobkonsulent i Næstved Kommune.

På borgerens vej til arbejde indgår ofte forskellige typer af praktikforløb. Jobkonsulenten skaber kontakten til virksomheden eller uddannelsesinstitution, samt er tovholder på praktikkens opstartssamtale. Herefter er det ressourcekonsulenten som er virksomhedens eller uddannelsesinstitutionens faste kontaktperson.

Virksomheden, borgeren og ressourcekonsulenten aftaler hvordan praktikforløbet skal sammensættes ift. rammerne for opfølgning, samtaler, understøttende tiltag osv. Det betyder, at hvis fx en virksomhed oplever udfordringer i samarbejdet med en borger som er i praktik, står ressourcekonsulenten til rådighed med råd og vejledning.

“På vej til arbejde” bygger på den grundantagelse, at det er centralt i borgerens liv at få foden indenfor på arbejdsmarkedet, og at fodfæstet gradvis øges gennem oplevelsen af at deltage og bidrage til ‘det store fællesskab’.

“På vej til arbejde” ønsker at indgå i et tæt samarbejde med lokale virksomheder, som ser potentialet i at tage del i hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet.