Projektets organisering

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Region Sjælland, Næstved Kommune, Den A.P. Møllerske Støttefond og VIVE.