Socialt engagement

I relation til projekt På vej til arbejde, handler socialt engagement om, at virksomhederne tager del i det sociale ansvar for:

  • egne medarbejdere, som er i risiko for længevarende sygefravær
  • borgere med psykiske vanskeligheder, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Dette kan foregå som forebyggelse, fastholdelse og indslusning.

Eksempler på indsatser, som virksomheder gør under overskriften socialt engagement, er:

  • at sikre et godt arbejdsmiljø og håndtere sygefravær med henblik på at forebygge, at medarbejderne nedslides (forebyggelse)
  • at tilrettelægge arbejdet, så der tages højde for de særlige behov, som nogle medarbejdere kan have på grund af fx stress, sygdom eller krise (fastholdelse)
  • at åbne dørene for ledige, der står på kanten af arbejdsmarkedet, i praktik, løntilskud eller på længere sigt, et job på ordinære vilkår (indslusning).
  • Der er tale om indsatser, som virksomhederne gør ud over det, de er forpligtet til i lovgivningen.

 

Socialt engagement betaler sig

Virksomheden giver en hånd til lokalsamfundet ved at tage et socialt ansvar – men det er samtidig en investering i virksomheden, der betaler sig på den lange bane.

Undersøgelser viser, at virksomheder med en tydeligt ansvarlig profil har lettere ved at tiltrække såvel kunder som nye medarbejdere. At medarbejdernes engagement, tryghed og sammenhold styrkes. Og at socialt ansvar som følge af blandt andet de offentlige støtteordninger til mentorer, løntilskud osv. ikke går ud over bundlinjen.

Socialt ansvar kan således være en konkurrenceparameter og en måde at positionere sig på.

De største fordele opnås, når det sociale ansvar bliver en del af virksomhedens strategi. Derfor kan det være en god idé at sætte klare mål og kommunikere om virksomhedens tiltag – både eksternt og internt.

Kilde: Erhvervsstyrelsen (15-05-2018)