Baggrund

I samarbejde med Region Sjælland har Næstved Kommune modtaget 9.4 mio. fra ”Den A.P. Møllerske Støttefond”. Pengene skal gå til en intensiv indsats for borgere med psykiske vanskeligheder, der hører til gruppen af aktivitetsparate i Jobcentret, så de får fodfæste på arbejdsmarkedet. Projektet har fået navnet “På vej til arbejde”.

”På vej til arbejde” høster af de samarbejdserfaringer, der er oparbejdet i Integreret Psykiatri.

Integreret Psykiatri har siden 2015 været et formaliseret tværgående samarbejde mellem Psykiatrien Region Sjælland og mange forskellige lovområder i Næstved Kommune. Det tværgående samarbejde foregår i fælleslokaler i Psykiatriens Hus, Ringstedgade i Næstved.
Der samarbejdes om at sikre en helhedsorienteret indsats for borgere med psykiske lidelser.

”På vej til arbejde” skal stå på skuldrene af den viden, der er oparbejdet igennem netværkssamarbejdet i Integreret Psykiatri. ”På vej til arbejde” er forankret under Center for Handicap- og Psykiatri. Der nedsat en styregruppe med repræsentation af direktører fra både kommune og region.

Midlet til at hjælpe borgerne er fire ressourcekonsulenter, der har kontorfaciliteter i Integreret Psykiatri. Der vil være 100 aktive borgere tilknyttet ”På vej til arbejde” gennem projektperioden.

”På vej til arbejde” er et udviklings- og forskningsprojekt. VIVE – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd står for forskningsdelen. Formålet er at give viden om målgruppen generelt, de udfordringer borgerne oplever at have, samt hvilke effekter indsatsen har for borgernes arbejdsmarkedstilknytning og øvrige livssituation.

”På vej til arbejde” har en varighed på 4 år og startede 1. august 2017. Det første ½ år var en opstartsfase – selve projektfasen er på 3 år og den afsluttende evalueringsfase er på ½ år.

”På vej til arbejde” vil forhåbentlig give et tydeligt billede af, hvordan de mange forskellige fagligheder spiller ind i forhold til at forebygge psykiske vanskeligheder i at udvikle sig til psykisk sygdom, samt klart vise, hvordan strukturerne på arbejdsmarkedet kan gøre en forskel i forhold til udvikling og velvære.

Følgende elementer og delindsatser indgår typisk i forløbet “På vej til arbejde”: Individuelle samtaler, gruppeforløb, netværksmøder, opkvalificering og virksomhedspraktik.

  • Individuelle samtaler, hvor borger og ressourcekonsulent mødes og taler om borgerens tanker, håb og erfaringer med sig selv og sit potentiale. De individuelle samtaler kan foregå som en ‘Walk and Talk’ i den nærliggende skov, i et samtalerum hos ressourcekonsulenten, på biblioteket, på et af kommunens uvisiterede væresteder eller et helt andet sted som borger og ressourcekonsulent aftaler.
  • Gruppeforløb, hvor flere borgere ad gangen mødes med ressourcekonsulenterne og taler om emner, som kan være relevante for borgerne i gruppen at forholde sig til, på hver deres individuelle vej til arbejde. Omdrejningspunktet er fysisk og mental sundhed og trivsel. Gruppen vil blive introduceret for nyeste viden fra forskningen på området, og stifte bekendtskab med en række redskaber og tankesæt, som kan understøtte den positive forandring i den rigtige retning.
  • Netværksmøder, hvor borger, sagsbehandler, jobkonsulent og ressourcekonsulent mødes og følger op på borgerens plan. Her bliver gjort status, sat nye relevante og realistiske mål og fordelt opgaver i relation til at målene kan nås.
  • En praktik i en virksomhed kan have flere forskellige formål. Fx for den borger, som har været væk fra arbejdsmarkedet længe, men som kan bruge praktikken til langsomt at vende tilbage. Eller for en virksomhed som har behov for ‘at se en borger an’ inden en eventuel ansættelse i virksomheden.
  • Opkvalificering, kompetenceudvikling, kursus eller uddannelse. For nogle borgere går vejen til arbejde forbi en eller anden form for målrettet opkvalificering eller måske ordinær uddannelse. For de borgere hvor opkvalificering eller uddannelse er relevant, indgår dette som en del af borgerens plan på netværksmøderne.