For at blive (endnu!) dygtigere til vores arbejde som ressourcekonsulenter, gik vi i sidste uge i gang med at tage en overbygningsuddannelse i metoden “Den Motiverende Samtale“. Vi har alle 4 på forskellig vis tidligere arbejdet med metoden, men oplevede dog alligevel, at der var meget at lære endnu:-)

Kort fortalt er Den Motiverende Samtale en metode til at understøtte et andet menneske i at skabe en eller anden form for ønsket forandring.

I projektet “På vej til arbejde” er netop denne metode valgt som et bærende element i at bistå borgerne i at opnå en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Om det virker vil tiden (og forskningsresultaterne) vise. Vores tro på det, er i hvert fald kun blevet større efter de første to dage på skolebænken:-)