Vi er nu halvejs igennem vores første gruppeforløb.

Hos os – i projekt På vej til arbejde – består et gruppeforløb af i alt 8 gange, hvor vi mødes 1½ time på en fast ugedag. Vi tager forskellige emner op, som alle tager udgangspunkt i erfaringer og viden om hvad der gør mennesker godt.

Vi oplever, at der er en god og tryg stemning i gruppen.

Det er fedt at opleve, at folk der kommer med forskellige baggrunde og livserfaringer, kan mødes i dette fællesskab og deltage med respekt og lydhørhed overfor hinanden.