Forside2020-09-23T12:58:51+02:00

“På vej til arbejde” – Kort fortalt

“Projektet “På vej til arbejde” er en arbejdsmarkedsrettet indsats, som er målrettet aktivitetsparate borgere med psykiske vanskeligheder. Indsatsen varetages af 4 ressourcekonsulenter. Projektet tager højde for de barrierer og udfordringer, som borgeren oplever, der er forbundet med at kunne overskue og mestre et godt arbejdsliv. I samarbejde med Region Sjælland har Næstved Kommune modtaget 9.4 mio. fra ”Den A.P. Møllerske Støttefond”.

Projektet, som løber til og med år 2021, har fokus på at støtte borgeren til at skabe større livskvalitet gennem en positiv forandring i hans eller hendes liv. Målet er at borgeren får en fast og varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere om projektet her

Ressourcekonsulenterne

Ressourcekonsulenter – Et nyt tiltag

Midlet til at hjælpe borgerne er 4 ressourcekonsulenter, der har kontorfaciliteter i Integreret Psykiatri.

Borgere i “På vej til arbejde” deltager i individuelle samtaler og gruppeforløb. Ressourcekonsulenterne har fokus på at identificere borgerens ressourcer og begrænsninger ift. arbejde eller uddannelse. Sammen tilrettelægger ressourcekonsulent og borger en indsats, der langsomt og sikkert giver borgeren redskaberne til at tackle egne psykiske vanskeligheder og genvinde troen på, at komme i arbejde eller uddannelse.

Ressourcekonsulenterne er den koordinerende og støttende indsats i projektet, og arbejder ud fra en Recovery-orienteret tilgang. Fokus er på at hjælpe borgeren til at kunne hjælpe sig selv.

Borgeren tilknyttes desuden en jobkonsulent i Næstved Kommune. I samarbejde med jobkonsulenten tilbyder ressourcekonsulenterne vejledning og rådgivning i at håndtere de psykiske vanskeligheder som borgeren måtte have, så både borger og virksomhed/uddannelsesinstitution oplever et positivt samarbejde.

Hvad består indsatsen af?

Vejen til arbejde vil oftest være forskellig fra borger til borger. Ikke to mennesker er ens – heller ikke i projekt “På vej til arbejde”.

Godt hjulpet på vej af ressourcekonsulenten, tager borgeren gradvist større ejerskab i eget liv. Fokus er på borgerens interesser, styrker og ressourcer. Men også på anerkendelsen af eventuelle begrænsninger eller særlige hensyn, som er vigtige at tage. Borgeren skal gerne finde en langtidsholdbar vej til et arbejdeliv, som giver mening og tilbyder perspektiv.

“På vej til arbejde” består af en række elementer og delindsatser, som sammensættes udfra den enkelte borgers behov og håb for fremtiden.

Fælles for alle borgere er dog deltagelsen i at generere viden på området. Borgerne skal således løbende besvare et spørgeskema, som Næstved Kommune og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – i samarbejde har udviklet. Ligeledes vil følgende elementer og delindsatser typisk indgå i forløbet “På vej til arbejde”: Individuelle samtaler, gruppeforløb, netværksmøder, opkvalificering og virksomhedspraktik.

Læs mere om projektet her

På vej…

Læs vores gode historier, små sejre og nyheder om projektet her.

Go to Top